sentaWei-Wu-Ying bicycle bridge in Kaoshiung, Taiwan
Second prize in international competition 2012 + info